Att skapa kretslopp är vår drivkraft

Hos Forshult Ekologiutbildningar står kretslopp, hållbarhet och kulturfrågor i centrum. Det gör vi genom att skildra, utreda och utveckla miljöarbetet och kulturarrangemang på Gotland och i Kalmar Län.