Miljöpolicy

Miljöpolicy för Forshult ekologiutbildningar

Företagets första miljöpolicy upprättades 2014-12-30. Denna version är den 1:a versionen av företagets miljöpolicy sedan 2014-12-30.   


 

Företagets miljöpolicy ska bestå av tydliga konkreta rutiner som redan används inom företaget.

• Vid inköp av elektronik, (datorer, telefoner, kameror och tillbehör) ska i första hand begagnade produkter väljas.
Elektronik och belysning ska vara avstängd när denna inte används.

• Källsorteringen av papper, plast, metall, glas och  förpackningar ska vara 100%. Mikroskrot i form av exempelvis aluminiumhöljen i livsmedelsförpackningar och     häftklamrar ska sorteras for sig.

• Vid transporter ska cykel, kollektivtrafik och fordon som drivs av biogas användas när sådana finns att tillgå.

• Livsmedel som köps in av företaget ska vara framställda av råvaror från ekologisk jordbruk. Livsmedel från ekologiska jordbruk i Sverige ska alltid väljas i första hand. Livsmedelsrester ska komposteras lokalt.

• Företaget ska aktivt i media och vid allmänna möten ta del i den allmänna debatten kring skogsbruk, jordbruk, fiske, vattenreningsteknik, hantering av avloppsslam, elektromagnetiska fält samt förnyelsebara energikällor.

• Företaget ska aktivt informera om pappersframställning från ekologiskt odlad spannmålshalm. Företaget ska stödja initiativ där målsättningen är att starta en produktion av ekologiskt halmpapper i norra Europa. Företaget ska i lika hög grad stödja analyser av påverkan på ekosystem från en sådan produktion, åtgärder som minimerar dess miljöpåverkan och ökar kretsloppet av pappersprodukter och råvaror som används vid pappersframställning.

• Forshult ekologiutbildningar ska aktivt eftersträva ett kunskapsutbyte med företag där en ömsesidig utveckling av företagens miljöarbete kan bli resultatet av ett samarbete.

 

Det ska alltid framgå i företagets miljöpolicy:

• när företagets miljöpolicy ursprungligen upprättades

• när företagets miljöpolicy senast reviderades.

• vem som är ansvarig för företagets miljöpolicy, vilken roll denna eller dessa personer har i företaget och kontaktinformation till dessa.

• Samtliga föregående versioner av företagets miljöpolicy ska arkiveras och finnas tillgängliga för kunder som önskar ta del av dessa. Information om planerade förändringar av företagets miljöpolicy ska finnas på företagets hemsida.

 

 


Ansvarig utgivare av företagets miljöpolicy och dennes roll i företaget är Nils-Erik Norrby.
Grundare och ägare av Forshult Ekologiutbildningar.

Kontaktinformation:
nils-erik@forshult.nu, mob. +46 (0)72-525 18 48 / kontor. 0498 27 84 42