Miljöutredningar

 

Igelkottar

Hur står det till med Gotlands landskapsdjur, igelkotten? Några av dem som kan ge svar är öns många lantbrukare.
I intervjuer har 45 lantbrukare tillfrågats om i vilka miljöer de ser igelkottar. Frågetecknen kring artens situation på Gotland är många.

Klicka här!  Läs om igelkottar på Gotland          gotland-landskapsdjur-igelkotten


 

Avhärdningsteknik
Kalkbrytning eller inte i Ojnareskogen på norra Gotland har under många år varit en stridsfråga. Efterfrågan på kalksten från stål- socker- och pappersindustrin ställs mot höga naturvärden och tillgången till dricksvatten på Gotland.

Är nya dagbrott enda vägen att möta industrins råvarubehov? På uppdrag av föreningen Urbergsgruppen har en studie om kalksten kan ersättas med kalciumkarbonat från så kallade avhärdningsanläggningar inletts.

Besök hos Sydvatten AB:s vattenreningsverk. Vombverket och Ringsjöverket i Skåne 17-18 juli 2014.
Klicka här! – För att läsa rapporten. PDF öppnas i nytt fönster.