Utställningar

 

Matens väg från vallen till lunchmatsalen

Idag finns mindre än 40 x 40 meter åkermark per person på jorden. Trots detta fortsätter exploateringen av åkermark. Matjord ersätts med betong och asfalt. Så är det också i Visby, men ännu finns två lantbrukare som skördar ekologiskt odlat foder till sina djur inne i samhället. I utställningen ”Matens väg från vallen till lunchmatsalen” följde jag deras arbete under vallskörden i Visby och följde upp med bilder från när vallfodret användes på deras respektive gård.

Slutligen fotograferade jag användning av nötfärs från Gotländska lantbruk vid en lunchrestaurang i Visby.


 

Metaller i vår vardag. En utställning om mikroskrot.

Metallskrot är inte bara uttjänta bilar och flygplan. Metallskrot är också gem, kulspetspennor och 3,5-tumsdisketter som blivit liggande i en byrålåda. Vad kommer framtidens arkeologer att säga om hur vi använde metaller? Kan vi bli bättre på att återvinna även små metallföremål, så kallat mikroskrot.
I utställningen ”Metaller i vår vardag. En utställning om mikroskrot” förvandlade jag 60 små metallföremål från vår egen tid till en arkeologisk utställning som visas i Visby om 400 år. Samtidigt gjorde jag reflektioner om hur vi idag ser på 1600-talet gruvnäring och hur människor om 400 år kan komma att se på hur vår tids gruvor påverkar miljön runt om i världen.